logo
<-Atpakaļ

Šķaunes ezera Ziemas Kausa 2007
zemledus makšķerēšanā
nolikums.

Apstiprinu:

Z/S "Božki" īpašnieks

A. Oševerovs................

2007. gada 1. februāri.

Sacensību mērķis

 

Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta un atpūtas veidu daba, un noskaidrot sacensību labākos zemledus makšķerniekus.

 

Vieta un laiks

Šķaunes ezers, Ludzas rajons, Istras pagasts. 2007. gada 10. marts.

Reģistrācijas sākums plkst 5.00

Sacensību atklāšana plkst 8.30

Sacensību sākums plkst 9.00

Sacensību beigas plkst. 13.00

 

Sacensību organizācija

 

Sacensības organizē SIA ,,Ēsma" un zemnieku saimniecība "Božki" Sacensību dalībnieki

Fiziskās personas, kas pieteicās, nopirka sacensību dalībnieka biļeti līdz 2007. gada 10.martam, un iegādājās licenci sacensību dienā.

 

Sacensību noteikumi

Sacensības ir individuālas.

Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.

Sacensību atklāšana - 8.30, tiesnesis pārbauda līdzi paņemto ekipējumu.

Sacensību sakums 9.00.

Sacensību ilgums - 4 stundas.

Sacensību dalībnieki drīkst lietot vienu makšķerīti ar vienu mormišku vai trīsžuburīti.

Sacensību laikā aizliegts: nodot ēsmas, kā arī zivis citiem sacensību dalībniekiem.

Zivis jānodod svēršanai divas reizes. Pirmo reizi - divas stundas pēc sacensību sākuma. Otro reizi - sacensībām beidzoties no 13.00 līdz 13.30.

Zivis jānodod plastikāta maisiņā ar klāt pievienotu Nr. sacensību tiesnesim. Ieskaitītas tiek tikai svaigi noķertās zivis.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus (Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 31, pieņemti 2006. gada 10. janvāri, protokola Nr. 233)

Sacensibu dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Līdz starta šāvienam urbju asmeņiem jābūt nodrošinātiem ar drošības uzliku.

 


Uzvarētāju noteikšana

 

Par katru loma gramu dalībnieks saņem 1 punktu, tad punkti tiek summēti. Uzvar tas dalībnieks,

kas saņem lielāko punktu skaitu. Katra sieviete, kas piedalās sacensībās, saņem papildus 100

punktus.

! Sacensības balstās uz katra makšķernieka godīgumu.

 

Apbalvošana

 

Uzvarētāju apbalvošana notiks 2 stundas pēc sacensībām.

 

Pieteikumi

 

Pieteikums jāiesniedz Z/S ,,Božki", Ludzas rajons, Istras pagasts, Šķaunes ezers vai piezvanot pa tālruni 29227288, 26443624 līdz 2007. gada 10. martam.

 

Saskaņots:

 

Z/S ,,Božki"

LV-42401015971

Ludzas rajons

Istras pagasts

M. Škaune-Garjāņi

direktors                                                 A.Oševerovs.................

 

Ludzas rajona

Istras pagasta padomes priekšsēdētājs               A.Meikšāns.................

 

Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks N.Riekstiņš..................


Šķaunes ezera Ziemas Kausa 2007

zemledus makšķerēšanā

nolikuma pielikums.

 

1.   Pēc galvena tiesneša signāla sacensību dalībnieki dodas uz 1., 2. vai 3. sektoru, saskaņa ar saņemtiem numuriem.

2.   Kad dalībnieki ir ieņēmuši savas vietas, tiesnesis dod signālu par sacensību sākumu. Dalībnieku makšķerēšanas vietas nedrīkst atrasties tuvāk nekā 5 m viena no otras.

3.   Pēc starta signāla dalībnieki sāk makšķerēšanu.

4.   Katrs dalībnieks ir tiesīgs aizniemt divas bedrītes vienlaicīgi, kā arī mainīt makšķerēšanas vietu sektora robežās.

5.   Noķertās zivis uzreiz jāsaliek plastikāta maisiņā ar klāt pievienotu numuru. Zivi nedrīkst atstāt uz ledus. Ja uz ledus atrodas vairāk par vienu zivi, tiesnesis ir tiesīgs zivis konfiscēt.

6.   Līdaka, zandarts un sīga nozvejā netiek uzskaitītas.

7.   Lielās zivis uzreiz jādeklarē. Dalībnieks paceļ roku un tiesnesis ieliek zivi plastikāta maisiņā ar atbilstošu numuru uz tā un sūta uz reģistrāciju. Nominācijā ,,Par lielāko noķerto zivi" uzvarētāja noteikšanā tiek ņemtas vērā tikai reģistrētās zivis.

8.    Dalībnieks drīkst apmeklēt tikai to tualeti, kas atbilst viņa sektoram.

9.   Dalībniekiem ir aizliegts pārnākt uz citu sektoru līdz sacensību beigām.

10. Zivis tiek nodotas svēršanai divas reizes. Pirmo reizi - divas stundas pēc sacensību sākuma. Otro reizi - sacensībām beidzoties.

11. Kad ir saņemts signāls par makšķerēšanas beigām dalībnieki nepamet savas vietas un gaida, kad tiesneši savāks un aizplombēs lomu. Apsējumu ar numuru dalībnieki nodot tiesnesim, citādi loms netiek pieņemts.

12.  Atstājot makšķerēšanas vietu dalībnieki novāc aiz sevis gružus un izmet tos atkritumu konteinerī.

13.  Visus saistītus ar zivju svēršanu un punktu skaitīšanu jautājumus risina neatkarīga žūrija, kas sastāv no desmit cilvēkiem.

14.  Zivis ar šaubīgu svaigumu vai ar svešķermeniem iekšā netiek uzskaitītas.

15.  Tesnešu lēmums ir galīgs un neapšaubāms.